Het Korps Mariniers heeft op 30 november 2018 nieuwe mariniers beëdigd. De locatie voor deze ceremonie was de Van Ghentkazerne in Rotterdam. Na een hartelijk welkom aan de genodigden door luitenant-kolonel der mariniers P. Damen, vervolgde de Overste met een korte toespraak. Hierin werd ingegaan op de waarden van de eed of belofte. De marinier zweert of beloofd trouw aan het vaandel van het Korps Mariniers, ‘trouw aan de Koning. gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de ceremonie nam Commandeur René. T. Luycks, 55 mariniers de eed of belofte van trouw en gehoorzaamheid af. De beëdiging gebeurde ten overstaan van familie van de nieuwe mariniers, vrienden, en een delegatie van oud-mariniers.

Na het officiële gedeelte van de beëdiging ontvingen de mariniers uithanden van mevrouw F. v. Steekelenburg, directeur Mariniersmuseum, een presentje.

De muzikale entourage werd verzorgd door de Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers.

Beste man van de opleiding: Marinier 2     J.H. Platje

Beste schutter: Marinier 2   Q.L. Merker

 

Bron tekst: Ministerie van Defensie

Foto’s: Jaap C. de Bruin

Klik hier voor meer foto’s