Bij deze activiteiten zijn bestuursleden aanwezig geweest in 2019,

 • 9 keer soosavonden op de 3e dinsdagavond van de maand.
 • Het binnen klappen van nieuwe mariniers (Finex) in de Van Ghentkazerne.
 • Aanwezig bij de beëdiging van 4 blokken nieuwe mariniers.
 • Voorlichting aan nieuwe mariniers over het COM.
 • Aanwezig bij begrafenissen en crematie.
 • Herdenking en kranslegging op 4/5 mei in Crooswijk en plein 40 te Rotterdam
 • Veteranen dag Den Haag, en in de Van Ghentkazerne.
 • Feestavond BBQ/soosavond in het AMT (Echo’s Home) gebouw met afdeling Den Haag.
 • Korpsconcert marine kapel in de Doelen te Rotterdam.
 • Reünie/feestavond 355 jaar bestaan van ons Korps.
 • Sponsering en deelname aan het Saamhorigheidsdiner t.b.v. mariniers die een moeilijke tijd hebben.
 • Kranslegging 10 december Oostplein, 354 jarig bestaan van ons Korps.
 • Kerstklaverjassen in het AMT gebouw (Echo’s Home)

Voor het dit jaar(2020) zijn er weer volop activiteiten:

 • 017 januari Finex EVO blok 19-4
 • 21 januari Nieuwjaarsreceptie Echo’s Home
 • 12 februari Algemene Leden Vergadering/ kleine zaal Echo’s Home
 • 18 februari COM café met loterij
 • 06 maart Beëdiging 19-4 fase 1 eed/belofte marn2.
 • 17 maart COM café met loterij.
 • 10 april Finex 19-3.
 • 21 april COM café thema-avond.
 • 01 mei beëdiging 20-1 fase1 eed/belofte marn2.
 • 04 mei kranslegging op plein 40 Rotterdam COM-pak-GK)
 • 04 mei kranslegging Crooswijk Rotterdam (COM-pak-GK)
 • 05 mei activiteiten i.v.m. Bevrijdingsfeest (COM-pak-GK)
 • 16 juni COM café met thema avond
 • 03 juli Finex EVO blok 19-4
 • 04 september beëdiging EMV 20-2 fase 1 (eed/belofte marn2.
 • 15 september COM café met loterij.
 • 18 september Finex EVO 20-1
 • 20 oktober COM café met thema-avond.
 • 17 november COM café met loterij.
 • 27 november Reünie/feestavond 355 jarig bestaan van ons Korps in het Echo’s Home
 • 04 december Beëdiging EMV 20-3
 • 10 december herdenking Oostplein
 • 12 december Defilé Coolsingel Rotterdam
 • 16 december kerst klaverjassen in het AMT (Echo’s Home).

Auteur: Kees van Genderen