Dinsdag 2 augustus 2022 hebben we, met 25 oud-mariniers, in de grote aula van crematorium Ockenburgh in Den Haag, afscheid genomen van Jacques van den Berg,

 

Jacques was fysiek enorm sterk, niet kapot te krijgen en altijd rustig en beheerst. Door zijn relativeringsvermogen wist hij tijdens gespannen situaties binnen de afdeling altijd een nuchtere en daadkrachtige sfeer te creëren.

Hij was 22 jaar voorzitter en de laatste jaren ook secretaris a.i. van Contact Oud– actief dienende Mariniers, afdeling Zuid-Holland en is 77 jaar geworden.

Namens de familie sprak de Uitvaartverzorgster, mevrouw Natalie Pino, een In Memoriam uit.
Ton, de broer van Jacques, gaf ons een inkijkje in de levensloop van Jacques. Namens Jacques werkgever De Unie hebben twee vertegenwoordigers het woord gevoerd.

 

COM, Afdeling Zuid-Holland, Voorzitter Peter de Zoete memoreerde aan het feit dat hij, na de overdracht van het voorzitterschap, enige keren met Jacques heeft (had) gesproken. Peter vond het jammer dat door de snel veranderende gezondheid situatie van Jacques dat te weinig is geweest om met elkaar van gedachten te kunnen wisselen.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Guusje, kinderen, zijn familie en vrienden. We houden ons vast aan zijn levensmotto. “Jacques hield van het leven.”

 

Namens het Bestuur en leden van Contact Oud- en actief dienende Mariniers, Afdeling Zuid-Holland.

Peter de Zoete
Voorzitter COM Afd. Zuid-Holland

QPO 

Voor meer foto’s klik hier

NB – Op verzoek van de familie zijn geen familiaire opnames geplaatst.