Deze zal op dinsdag 11 februari 2020, aanvang 20.00, worden gehouden in ’t Spuigat, Kranenburgweg 160, 2583 ER Scheveningen. Ontvangst vanaf 19.30 uur

Het bestuur bestaat thans uit:Jan Draaijer, voorzitter; Joep Caminada, secretaris; Herman Koning, penningmeester;
Peter van Slingerland en Piet Wakker.
Piet Wakker is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. We zoeken een enthousiaste kandidaat om ons bestuur te versterken. Aanmelden graag bij ondergetekende of een van onze bestuursleden.

Joep Caminada, tel. 06-24796096, mail: joep.caminada@hetnet.nl