Op woensdag 27 maart 2019 belegt het bestuur van de Afdeling Zuid-Holland haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De vergadering vindt plaats in het Echos Home Het Anker bij de Van Ghentkazerne te Rotterdam en vangt aan om 20.00 uur. 

Indien u de vergadering wilt bijwonen, kunt u via e-mail de vergaderstukken opvragen bij de secretaris a.i.

Het bestuur roept de leden op deze belangrijke vergadering toch vooral bij te wonen! Immers, juist dan heeft u de mogelijkheid mee te denken en te discussiëren over het beleid van de vereniging en de actuele zaken die het COM bezighouden!

Jacques van den Berg
Voorzitter COM Zuid-Holland