Op 13 februari 2019 belegt de Onderafdeling Rotterdam haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze week zullen alle leden van de Onderafdeling de uitnodiging, agenda en vergaderstukken per e-mail ontvangen. De ALV staat tevens vermeld op de kalender, waar u zich ook kunt opgeven aanwezig te zijn.De ALV vindt plaats in het Echos Home Het Anker op de Van Ghentkazerne.

Indien u de ALV wilt bezoeken, is opgave verplicht! Geef u op en neem uw ID mee (rijbewijs of paspoort)

Frans Lelieveld
Secretaris COM o.a. Rotterdam