De sateh was gemarineerd en aan stokjes geregen, de salades waren prachtig opgemaakt, het stokbrood gesneden en het bier stond koud, de tafels en stoelen stonden gezellig gegroepeerd en Ad de beheerder van Het Anker had zijn personeel goed geïnstrueerd. Het enige waar we geen invloed op hadden, waren de weersomstandigheden. Maar gelukkig waren de weergoden ons goed gezind, er scheen een flauw zonnetje en de temperatuur was prima! Niets stond ons dus in de weg om een gezellige avond te beleven met de leden van de onderafdelingen Den Haag en Rotterdam

Het idee om een gezamenlijke barbecue te organiseren, werd begin dit jaar geboren. De onderafdeling Rotterdam had het jaar daarvoor al een barbecue op de 2e dinsdag in september georganiseerd, als startpunt van de 2e helft van het verenigingsjaar en dat was meteen een doorslaand succes! Het bestuur wil van deze bbq een jaarlijks terugkerend evenement maken en stelde aan het bestuur van Den haag voor dit i.h.k.v. de Verbondenheidin gezamenlijkheid op te pakken.

En zo geschiedde op dinsdagavond 11 september in Echos Home “het Anker”op de Van Ghentkazerne. Om 17:00 uur ging de poort open en stroomden de deelnemers binnen. De leden van Den Haag hadden er al een mooie dag opzitten; zij hadden o.a. een boottocht met Spidoin de Rotterdamse haven gehad. Het duurde niet lang of alle deelnemers aan de bbq – zo’n 100 dames en heren in totaal! – zaten gezellig keuvelend met een drankje op het terras.

 

foto: gezelligheid op het terras

Na een kort welkomstwoord van de voorzitter van Rotterdam werd het buffet geopend en was het al gauw gezellig druk rond de barbecues. De diverse vlees- en visgerechten smaakten heerlijk en de salades waren verrukkelijk! Velen vonden het zo lekker dat zij zelfs meerdere keren langs het buffet liepen! Gelukkig was er eten in overvloed en kwam niemand ook maar iets tekort.

foto: het was soms dringen bij de kachel..

Inmiddels waren een aantal dames met de lootjes rondgegaan en kon begonnen worden met de loterij. Gré Looten had weer haar best gedaan en de tafel stond dan ook vol met prachtige prijzen. Onder leiding van de opperstalmeester Adriaan van Westenbrugge gingen de vele prijzen in een rap tempo van de tafel en kon de avond besloten worden.

foto: en de prijs is gevallen op nummer…

De voorzitter van Den Haag Joep Caminada maakte van de gelegenheid gebruik om de organisatoren te danken voor hun inzet en sprak daarbij de hoop uit dat ook volgend jaar dit gezellige evenement in gezamenlijkheid georganiseerd zal worden.

foto: de beide voorzitters zij aan zij.

 

 

 

 

De organisatie dankt de beheerder van het Echos Home – inmiddels de homebasevan COM Rotterdam – en zijn personeel voor hun tomeloze inzet en fantastische service. Wij hopen dat de leden weer in groten getale aanwezig zullen zijn tijdens de volgende soosavond op 16 oktober a.s.

 

 

Op de ‘Gallerij’ pagina vindt u een korte fotoimpressie van de bbq.

René de Jong
voorzitter