Op 10 september a.s. om 16:00 uur zal de jaarlijkse gezamenlijke bbq van de onderafdelingen Den Haag en Rotterdam weer plaatsvinden, dit jaar georganiseerd door de onderafdeling Den Haag. De kosten voor deelname aan deze gezellige bbq bedragen 17,50 euro per persoon.

U kunt zich opgeven voor de bbq door het verschuldigde bedrag van 17,50 euro per persoon over te maken op
NL 09 INGB 0000 4016 32 t.n.v. COM Rotterdam o.v.v. BBQ 10 september. Gelieve ook een mailtje te sturen naar de commissaris activiteiten Kees van Genderen.

De bbq vindt plaats op het volgende adres:
Handbalvereniging WHC
Mozartlaan 195
2555 JK Den Haag

OPGAVE TOT UITERLIJK 15 AUGUSTUS 2019!

Kees van Genderen,
commissaris activiteiten