Het Korps Mariniers heeft op 17 mei 2019 nieuwe mariniers beëdigd. De locatie voor deze ceremonie was de Van Ghentkazerne in Rotterdam. Na een hartelijk welkom aan de genodigden door Luitenant-kolonel der mariniers P. Damen vervolgde de Overste met een korte toespraak. Hierin werd ingegaan op de waarden van de eed of belofte. De marinier zweert of beloofd trouw aan het vaandel van het Korps Mariniers, ‘trouw aan de Koning. gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht’.

De Kolonel der mariniers J.P.D. de Jong, nam van ca.20 mariniers en de Commandant Mariniers Opleiding, P. Damen de overige mariniers de eed of belofte van trouw en gehoorzaamheid af,. De beëdiging gebeurde ten overstaan van familie mariniers, vrienden, en een delegatie van oud-mariniers.

Tijdens de beëdiging verzorgden de Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers de muzikale entourage.

Tot de “Best man” van blok 18-04 is geworden:  Marinier 2 M.I.J. Redhaa hij ontving een replica van  de ‘Marinier’ , zoals dit staat in de Van Braam Houckgeestkazerne staat

De beste schutter van blok 18-04 is geworden: Marinier 2 B.H.E.F. Kimmann geworden.Uit handen van P. van Meurs, voorzitter LOOCOM, ontving hij de Schutterspenning met bijbehorende Oorkonde.

Tekst: Jaap C. de Bruin
Foto’s: Cees Baardman

Voor meer foto’s klik op deze LINK