Rotterdam, vrijdag 6 december 2019,
Genodigden komen wat onwennig binnen in de Johan de Wittzaal, en na wat rond kijken maken ze gebruik van de gereed staande koffie of thee en een plak cake. Je proeft een aangename gespannen sfeer. Na een hartelijk welkom aan de genodigden volgde een korte toespraak. Hierin werd ingegaan op de waarden van de eed of belofte. De marinier zweert of beloofd trouw aan het vaandel van het Korps Mariniers, ‘trouw aan de Koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht’.

Lees meer