COLUMN AOOMARNALG (SA1) Willem de Koning, Korpsadjudant

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik en vooruit kijken

Traditioneel kijken we tegen het einde van het jaar graag terug op het afgelopen jaar en laten we alle gebeurtenissen, wat goed of fout ging en wat mooi of slecht was nog eens in gedachte passeren. Ondanks dat we afgelopen jaar een paar goede stappen op verschillende vlakken hebben gemaakt, hebben we dit jaar ook meerdere keren verschrikkelijk nieuws te horen gekregen over bijvoorbeeld collega’s die ziek zijn geworden of zijn komen te overlijden.

Na het afgelopen zomerverlof zijn, zoals u weet, wederom twee collega’s overleden. John Veerkamp overleed dit najaar. Hij was al lange tijd ziek en heeft het gevecht met zijn ziekte uiteindelijk verloren. John Veerkamp was een zeer gewaardeerde collega, zeer bekwaam, een goed marinier en een fijn mens.
Later in het najaar overleed Olger van Doorn op 38-jarige leeftijd.  Olger was ziek geworden nadat hij eerder dit jaar terugkeerde van de wintertraining in Noorwegen. We zullen Olger herinneren als een fijn mens en een trotse collega. Ik wens de nabestaanden van John Veerkamp en Olger van Doorn veel sterkte en kracht toe om dit enorme verlies te verwerken.

Na een druk jaar zullen de meeste van u uitkijken naar het winterverlof. In vele huiskamers worden kerstbomen weer opgetuigd en voor de meeste van u breekt een gezellige tijd aan met familie, vrienden of bekenden. Maar tegen het einde van het jaar is het ook een goed moment om eens terug te kijken op het afgelopen jaar en vooral vooruit te kijken naar 2022.

Afgelopen jaar zijn mij een aantal zaken opgevallen tijdens diverse werkbezoeken. Dat is het enthousiasme waarmee de marinier zijn werk doet en over het algemeen tevreden is over het materieel en uitrusting waarmee wordt gewerkt of getraind. Tijdens verschillende werkbezoeken in binnen en buitenland en de gesprekken die ik voerde met mariniers van de eenheden werd mij dat duidelijk. Geweldig om te horen en te zien.
Natuurlijk was niet alles naar tevredenheid. Er kan nog veel worden verbetert en worden aangepakt, maar daar is geduld en vertrouwen voor nodig. Juist dat geduld en vertrouwen wordt bij ons nog weleens op de proef gesteld.

Vele nieuwe spullen, kleding en materiaal, zitten in de pijplijn.
De nieuwe interim pakken hadden al uitgeleverd moeten worden. Vele mensen werken daar hard aan, maar zijn vaak afhankelijk van processen en andere partijen. Ons geduld wordt hierdoor wederom op de proef gesteld, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we krijgen wat we nodig hebben.

Wanneer ik vooruitblik heb ik veel vertrouwen in de toekomst van het korps. De minder positieve jaren hebben we duidelijk achter ons en met de nieuwe kabinetsformatie lijkt het er ook op dat de defensie er flink wat geld bij gaat krijgen.

Volgend jaar staan er mooie oefeningen in het Operationeel Jaar Plan, zoals bijvoorbeeld een oefening voor MCG2 in 29Palms of een uitzending naar Erbil. Veel vertrouwen heb ik ook in de nieuwe korporaals opleiding. Een opleiding waar na een algemene generieke fase een keuze gemaakt kan worden in drie richtingen: infanterie, verbindingen en support. Ik hoop dat we hiermee voldoen aan de behoefte van onze organisatie, maar vooral de individuele marinier iets kunnen bieden dat in lijn ligt met zijn interesse en ambitie. Met de goed gevulde korporaals opleidingen van de afgelopen twee jaar merken we nu dat onze MCG’s langzamerhand beter gevuld worden met korporaals.

De verwachting is dat we over ruim drie jaar de grootste onderbezetting hebben ingelopen en er voldoende ervaren korporaals kunnen doorstromen naar sergeant functies. Vele ontwikkelingen en veranderingen hebben we natuurlijk ook kunnen vernemen tijdens de digitale korps dag van 8 december. Zoals de ontwikkelingen rondom onze nieuwe mariniers kazerne in Nieuw Millingen, faselijn 2025 waarin nagedacht wordt over de toekomst van het korps maar dat ook sommige problemen van nu moet oplossen.

Ik sprak eerder in deze column over geduld en vertrouwen en dat is dan ook wat ik van u vraag. Op sommige zaken heeft u invloed en kunt u in uw eigen omgeving bepaalde dingen in gang zetten. Wanneer u geen invloed heeft bent u afhankelijk van collega’s. Geef hen vertrouwen en gebruik uw energie voor zaken waar u zelf wel invloed op heeft en het verschil kan maken het komende jaar.

De komende weken genieten velen van u van het welverdiende winterverlof.
Een paar weken om de batterij weer op te laden, te genieten van een korte vakantie of vooral samen te zijn met familie en vrienden.

Ik wens u een fijn verlof, een gezond en voorspoedig 2022 en hoop u dan allen weer te zien en te spreken.

QPO