‘Overlijden Ben Kooyman maakt belangrijke zaken even onbelangrijker’

”Zaterdag 13 februari bereikte mij het bericht vanuit Noorwegen dat onze collega Ben Kooyman was overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Verschrikkelijk nieuws waarbij mijn gedachten direct uitgingen naar de familie van Ben en de collega’s in Noorwegen die daar op dat moment waren voor de Joint Artic Training (JAT). Hectische en verdrietige dagen volgden. Met een mooie en waardige ceremonie op kamp Skjold is in Noorwegen door 1MCG afscheid genomen van Ben. We zullen Ben herinneren als iemand die er voor de mannen was, maar bovenal als vakman en een fijne collega. Ik wens de nabestaanden veel kracht en sterkte toe om dit verlies te kunnen verwerken.”

“Ogenschijnlijk belangrijke zaken zijn in zo’n periode ineens minder belangrijk, waardoor je gaat relativeren en bepaalde zaken in een ander perspectief gaat zien. Tegelijk mezelf realiserend dat perspectief wel ontzettend belangrijk is. Thuis, maar ook in ons werk. Gelukkig lijkt er op dit moment door snel en zoveel mogelijk mensen te vaccineren, meer perspectief te komen voor ‘corona moe’ Nederland. Dit geldt ook voor ons als mariniers. Hopelijk kunnen we na de zomer zonder allerlei maatregelen en consequenties weer oefeningen en trainingen uitvoeren zoals we dit zijn gewend. Ook in ‘opleidingsland’ hebben we inmiddels enige achterstanden opgelopen. Afgelopen periode zijn vele trainingen aangepast of deels afgelast, wat het opwerken naar niveau 5 niet ten goede is gekomen. Terwijl ik dit opschrijf realiseer ik me dat er nog werk verzet moet worden om het Korps toekomstbestendig te maken, op het gewenste niveau te komen en iedereen het perspectief te bieden waarnaar wordt verlangd. Dat perspectief kan voor iedereen verschillend zijn op diverse onderwerpen zoals loopbaan, materieel, uitrusting, kleding, huisvesting, oefening en uitzending.

Uitzending Erbil

Lange tijd zijn er minder uitzendingen geweest in vergelijking met 10 tot 15 jaar geleden. Gelukkig gaat hier binnenkort verandering in komen. Rond het moment dat deze QPO op de deurmat valt, vertrekt 13RSQN richting Erbil voor een uitzending in Irak. Met de uitzending van 13RSQN naar Erbil kunnen zij een steentje bijdragen aan de veiligheid op en rondom het vliegveld in Erbil en de regio. Dit is een zeer positieve ontwikkeling. De roep om deel te kunnen nemen aan een uitzending is de afgelopen jaren ieder bekend. Daarnaast zal een aantal VPD’s elkaar in 2021 opvolgen, waarvoor diverse teams gereed worden gesteld. Deze inzet biedt naast alle mooie oefeningen ook perspectief voor collega’s die hierbij betrokken worden.

Als Korpsadjudant zit ik in vele overleggen en ben doorgaans goed op de hoogte van wat zich afspeelt achter de schermen. Vele veranderingen zijn niet altijd zichtbaar, maar er wordt hard gewerkt in diverse werkgroepen aan verbetering. Daarvoor is soms verandering noodzakelijk. Iedereen heeft iets gehoord of gelezen over faselijn 2025. Mijn ervaring is dat niet bij iedereen bekend is met wat dit precies inhoudt. Faselijn 2025 zorgt ervoor dat er een herkenbaar operationeel raamwerk is voor het synchroniseren van de activiteiten van het Korps. Hierin wordt ook een fundament gelegd richting de toekomst. Dit raamwerk is verdeeld in vijf ‘Lines of Effort’ (LOE’s) die worden uitgewerkt door een groot aantal werkgroepen. Door deel te nemen aan deze werkgroepen kunnen wij allen meedenken of praten over de toekomst van het Korps, daarop invloed hebben en in zekere zin perspectief creëren.

Transformatie

Afgelopen maanden heb ik zo nu en dan moeten vernemen dat soms  het gevoel heerst dat we geen elite-eenheid meer zijn. Dat zijn we nog steeds. Ondanks het feit dat we het zelf soms niet meer zien, onderscheiden we ons nog steeds ten opzichte van andere eenheden. Ik ben ervan overtuigd dat we bij nationale of wereldwijde inzet onderscheidend zijn en onze status als elite-eenheid waarmaken. De transformatie die we door moeten maken middels faselijn 2025 moet ervoor zorgen dat we een operationele elite-gevechtseenheid blijven. Een gevechtseenheid die gereed is voor inzet in het gehele geweldsspectrum voor zeer complexe missies in het expeditionaire domein vanuit zee en aan land. Met dat als perspectief moeten we op dit moment en de komende jaren door de zure appel heen bijten die de noodzakelijke veranderingen met zich mee gaan brengen. Verandering is niet altijd makkelijk, dit vereist een open houding en flexibiliteit.”

QPO