Na een jaar uitstel was het woensdag 1-9-2021 zover, de vaartocht met Partyschip “Marlina” kon en mocht doorgaan. Maar liefst rond de 160 deelnemers, uit het hele land, hadden zich opgegeven om op deze dag hun maten, vrienden en slapies eindelijk weer eens te ontmoeten.

Zoals gebruikelijk stroomden de deelnemers ruim voor inscheeptijd het terrein in Spijkenisse op om maar niets van deze bijzondere dag te missen.  Blij en hier en daar emotioneel begroette men elkaar. De ruim uit elkaar geplaatste tafels boden genoeg veilige ruimte voor alle deelnemers.

Inmiddels wapperde, de trotse, vlag van het  COM hoog in de mast.

Na een hartelijke ontvangst door de voorzitter en het personeel van de partyboot kregen we een kopje koffie met gebak, met verrassend het logo van het COM erop,  begon de afvaart.

Voorwaar een kunststukje van de stuurman om het schip door de zeer nauwe doorgang, slechts een kleine 20 cm. speling, de haven uit te sturen.

Een officieel welkomst woord van voorzitter Jacques van den Berg, waarbij niet onvermeld mag blijven dat wij veel dank verschuldigd zijn aan de door hem genoemde en geregelde sponsors,  waardoor het voor een ieder betaalbaar is gebleven deze dag samen te kunnen meemaken.

Na enige tijd werd het buffet aangekondigd en tot ieders verbazing opende de vloer zich en kwam een prachtig en smakelijk warm- en koud buffet uit de grond naar boven. Per tafel kon men zich laven aan al het lekkers, wat ruim voldoende aanwezig was.

De snelheid en frequentie van de bediening was bewonderingswaardig, dorst en honger kan niemand gehad hebben deze reis.

Een mooie tocht langs verschillende plaatsten zoals o.a. Puttershoek, Numansdorp, Dordrecht, Zwijndrecht alwaar de weg terug naar Spijkenisse werd ingezet langs o.a. Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam alwaar we de SS Rotterdam welke niet meer ”in de vaart” is  en nu dienst doet als hotel/conferentie en party schip passeerde en we mooi zicht kregen op het Mariniers Museum en een Marineschip, dat net kwam aanvaren om deel te nemen aan de Havendagen op 4 en 5 september in Rotterdam.

Tijdens de vaartocht met prachtige groene gebieden, mooie skylines, drukke havens, fraaie stadsgezichten en passerende containerschepen, die een behoorlijke golfslag veroorzaakten. Oude scheepswerven met een rijk verleden lagen er troosteloos bij, vervagende namen op de gevels van eens grote spelers, maar ook nieuwe scheepsbouwers met zo hier en daar een paar enorme jachten in aanbouw of bij sommige huizen een boot voor de deur waaraan wij ons vergaapten. Jeugdherinneringen bij het passeren van plaatsen werden gedeeld, maar vooral het elkaar weer zien en spreken was toch wel het grootste plezier.

Rond acht uur was deze mooie en dag ten einde.

Mooi was het moment dat onze oudste deelnemer een strategische plek innam bij het uitschepen om toch maar vooral van iedereen afscheid te kunnen nemen.

Laten we hopen dat de toekomst ons nog meer vrijheid zal kunnen bieden en we elkaar vaker in goede gezondheid kunnen ontmoeten.

Rest mij nog het Bestuur van COM Zuid Holland te bedanken voor de organisatie van deze hele fijne en gezellige dag.

Tekst: Een dankbare deelnemer.
Foto’s: Hans Bospoort, Ingrid van den Haak en Rederij Fortuna.