Tijdens de traditionele herdenkingsbijeenkomst op begraafplaats Essenhof klonken zondag 5 mei voor de eerste keer ook de namen van 26 gevallenen, die zijn begraven aan de Zuidendijk in Dubbeldam

De eregraven kregen tot nu toe aandacht en respect op de avond van de vierde mei tijdens de herdenking op de Dubbeldamse begraafplaats aan de Zuidendijk. Daar zijn ook de eregraven te vinden van de mensen, die nu ook op de Essenhof worden genoemd. Dat gebeurde op aangeven van de Essenhof om de lijst van gevallenden uit te breiden.

De Dubbeldamse gesneuvelden versterken ook de herinneringen aan de oorlogshandelingen in de meidagen van 1940.

Het maakte ook extra de woorden van burgemeester Wouter Kolff waar, dat er in de meidagen van 1940 op het eiland van Dordrecht hard is gevochten. Hij sprak in de THUREDRITH AULA die vroeger bekend stond als de oude aula. De naam verwijst naar het oude riviertje dat rondom Dordrecht stroomde voor 1200.

Bijna vijftig gevallenen sneuvelden al op vrijdag 10 mei 1940, toen de oorlog in de nacht losbarstte. Dat kwam door aanvallen vanuit de lucht en door de landingen van Duitse paratroepers bij de Moerdijkbruggen en de Zwijndrechtse bruggen. De vijand wilde zo de weg vrij maken voor tanks van de negende pantser-division, die via Dordrecht en Rotterdam naar Den Haag moest oprukken.

Cees Makkelie en Ruud Palit hebben daar zoals ieder jaar ook nu weer een krans legging gedaan.

 

Bron tekst: Dordrecht.net