Het is dit jaar 75 jaar geleden dat 6 Franse commando’s onder bevel van Kapitein Charles Trepel in de nacht van 27 op 28 februari 1944 sneuvelden voor de kust van Wassenaar. Zij waren op een verkenningsmissie.

De herdenking vond plaats bij het monument aan de Wassenaarse Slag en werd georganiseerd door de gemeente Wassenaar, de Franse Ambassade en het bestuur van de Commando Vereniging Zuid-Holland. Zoals elk jaar was het COM o.a. Den Haag met een grote afvaardiging vertegenwoordigd.

Nadat alle aanwezigen volgens protocol waren opgesteld ving de ceremonie om ca. 11.20 uur aan met een welkomstwoord door de locoburgemeester, mevrouw Klaver-Bouman, van Wassenaar. Hierna volgden nog toespraken van de Franse Ambassadeur en de voorzitter van de Commando Vereniging Zuid-Holland, de heer Rob Mes.

Vervolgens legden officiële organisaties een krans. De eerste krans werd gelegd door de locoburgemeester en Andre Trepel, zoon van Charles Trepel, die net als voorgaande jaren bij de herdenking aanwezig was. Jan Draaijer, voorzitter en ondergetekende deden dit namens COM o.a. Den Haag.
De plechtigheid werd afgesloten met een medaille-uitreiking aan Nederlandse militairen voor hun inzet en betrokkenheid bij buitenlandse missies samen met hun Franse collega’s.

Tot slot werden het Franse en Nederlandse Volkslied gespeeld.

Alle aanwezigen hebben ter afscheid genoten van een uitstekende lunch bij restaurant “WEI” te Wassenaar.

Tekst : Peter van Slingerland
Foto’s: Mieke Caminada