Herdenking van zes fuseliers Marins Francais du Commando “Trépel” aan de Wassenaarseslag in Wassenaar.

In de nacht van 27 op 28 februari 1944, dit jaar vijfenzeventig jaar geleden, kwamen zes Franse commando’s onder leiding van kapitein Charles Trépel bij de Wassenaarse Slag aan land om een korte geheime operatie uit te voeren. Zij gingen om 2.00 uur ’s nachts met een rubberboot aan wal en zouden twee uur later weer opgepikt worden door het Britse torpedoschip dat hen begeleidde. Echter, nadat de commando’s aan land waren gegaan, zijn er op het strand alleen nog rode en groene lichtsignalen te zien geweest. De commando’s zijn nooit teruggekeerd naar het schip.

Waarschijnlijk hebben de zes commando’s zich voor het Duitse bewakingssysteem kunnen schuilhouden, maar zijn zij verdronken in de ijskoude zee toen zij later probeerden weg te komen. De Duitsers hebben hun aangespoelde lichamen gevonden op het strand.

Joep Caminada, secretaris, voorzitter a.i.

Foto: Archief COM-ZH