Door de COVID-19 problemen kon het 355ste lustrumjaar met een defilé op de Coolsingel niet doorgaan. De Korpscommandant Jan Hut en vele oud-mariniers hadden hier naar uitgekeken. Evenzo naar de traditionele herdenking, 10 december op het Oostplein.

Een van de karakteristieken van het Korps is adapt and overcome. Dit heeft er toe geleid dat de leiding op een andere wijze invulling hebben gegeven aan verbondenheid door het produceren van een herinneringsmunt 355 jaar Korps Mariniers die ons als oud-mariniers werd aangeboden.

Het COM-bestuur had voor alle leden een exemplaar besteld. De verdeling aan de leden, van de munten (coin), werd door de Onderafdelingen uitgevoerd.

De o.a. Rotterdam had er voor gekozen om de uitreiking op de parkeerplaats van Leonitas tegenover de Van Ghentkazerne te doen plaats vinden. De uitreiking heeft plaats gevonden van woensdag 3 februari t/m zaterdag 6 februari tussen 13:00 en 16:00 uur op vertoon van de nieuwe COM-ledenpas.

Het bestuur had de leden verzocht om eventueel voor collega’s/vrienden de COM-pas mee te brengen om zo collega’s die mogelijk slecht ter been zijn of met andere problemen te kampen hebben toch de munt te bezorgen.

 

Bron tekst: Drs. J. Hut
Brigade-generaal
Commandant van het Korps Mariniers
e.a.
Foto’s: Jaap  C. de Bruin