Eind januari 2021 kwam het verzoek van onze voorzitter Piet Kruithof om een herinneringsmunt 355 jaar Mariniers, een brief van brigade generaal drs. Jan Hut en een entreekaart voor het Mariniersmuseum te Rotterdam uit te delen aan COM leden en donateurs van o.a. Den Haag. De o.a. Den Haag had ook een brief opgesteld en alle stukken zijn door de secretaris van een envelop voorzien. Totaal zijn er 598 stuks thuis bezorgd en 9 stuks via de post verzonden.

Al gauw hadden zich vrijwilligers aangemeld voor het rondbrengen hiervan. Met behulp van de bijgevoegde ledenlijst hebben we een verdeling in postcodes gemaakt en met 15 bezorgers hebben we onze leden bezocht.

“Aad Dijkhuizen ontvangt de herinneringsmunt van Joep Caminada en meldt zich vervolgens spontaan aan als 15e bezorger.”

Het bestuur van de onderafdeling Den Haag heeft, mede op verzoek van de voorzitter van COM Nederland, in de begeleidende brief en via telefoon en/of de bezoekjes gekeken of er behoefte was aan ondersteuning vanuit het COM. Vaak is niet bekend of een lid ziek of hulpbehoevend is. Een beetje extra aandacht vanuit het COM en/of de Stichting Sociaal Fonds/COM kan dan wellicht bijzonder welkom zijn.

We hebben veel leuke en emotionele reacties gekregen. Dat de brieven door onze vrijwilligers bij de mannen werden bezorgd, werd bijzonder op prijs gesteld. Bij diverse leden hebben we koffie of thee gedronken en een babbeltje gemaakt over onder meer de diensttijd en hun werkzame leven daarna. Veel oud-mariniers zijn op de Antillen geweest, maar ook Nieuw Guinea, Nederlands Indië en Cambodja veteranen vonden het fijn om met onze vrijwilligers van gedachten te wisselen.

De jongste marinier die op mijn lijst stond, is bezig met zijn tweede jaar in Doorn en gaat over een aantal maanden naar de West. De oudste die wij bezocht hebben, is onlangs 100 jaar geworden. Ook waren we bij leden die ziek zijn, maar desondanks nog steeds positief in het leven staan.

Dankzij de 15 vrijwilligers, waarvoor hartelijk dank,  hebben wij dit op een positieve manier voor elkaar gebracht. Mariniers blijken altijd weer voor elkaar klaar te staan. Verbondenheid – Kracht – Toewijding zijn en blijven van groot belang.

 

Tekst: Joep Caminada
Foto’s: Mieke Caminada