“Het is heel toepasselijk dat het NIMH, onze historische dienst, naar 2 karakteristieke jaren 30-panden verhuist. Het is daar, denk ik, echt op zijn plaats”, aldus Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer woensdagmiddag 14 november 2018. Hij opende het nieuwe onderkomen van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie op de Frederikkazerne in Den Haag. Daarmee is het terug op de plek die het begin jaren ’90 verliet.

CDS krijgt ‘openingsschaar’ van militairen in historische Nederlandse uniformen.

Bauer omschreef het instituut als een gewaardeerde partner. “Misschien komt dat, omdat de krijgsmacht een bijzondere band heeft met haar verleden”, zei hij. “Op tal van manieren koesteren de krijgsmachtdelen hun historie: in de vorm van tradities en jaarlijkse herdenkingen, maar ook door kazerne- en scheepsnamen.”

Eerlijke antwoorden

Er is volgens hem veel om trots op te zijn. “Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat ons militaire verleden – een verleden van oorlog en geweld – veel emoties en vragen oproept en ook blijft oproepen. Oorlogen slaan diepe wonden, die generaties later nog gevoeld worden. Dus zijn er vragen die ons decennialang blijven achtervolgen. Deze dienst kan vanuit zijn autoriteitsrol, vanuit zijn kennis en kunde én op basis van zijn wetenschappelijke zelfstandigheid antwoorden op deze vragen uit het verleden formuleren. Eerlijke antwoorden waarop de samenleving, de veteranen, maar ook de krijgsmacht zelf recht heeft.”

Bauer is blij dat het NIMH momenteel met 2 andere instituten onderzoek doet naar de Indonesische Dekolonisatieoorlog in de jaren 1945-1950. “Dit is geen gemakkelijke geschiedenis. Ik ben ervan overtuigd dat wij als Defensieorganisatie veel kunnen leren van een openhartige omgang met ons verleden.”

Overloopfunctie

Vlak voor de openingshandeling, het doorknippen van een lint, nam luitenant-admiraal Bauer het eerste exemplaar in ontvangst van het boek ‘Gelegerd in Den Haag’. Dat gebeurde in de oude studiezaal van het NIMH in gebouw 35. Met het vertrek van het NIMH uit de kantoorkolos, komt het niet leeg te staan. De Frederikkazerne is nog altijd de overloop van het Plein-Kalvermarktcomplex. “Die functie zal in de nabije toekomst wellicht een nieuwe impuls krijgen, omdat het A-gebouw (het oude Plein 4) in de binnenstad binnen afzienbare tijd aan een grondige renovatie toe is. Een deel van de Bestuursstaf moet dan wellicht naar gebouw 35 uitwijken.”

 

Gelegerd in Den Haag

De nieuwste publicatie van het NIMH vertelt de geschiedenis van de Frederikkazerne en de Alexanderkazerne. Deze ‘tweeling’ markeerde eind jaren ’30 van de vorige eeuw de uiterste stadsuitbreiding van Den Haag. De nieuwe kazernes vervingen hun gelijknamige voorgangers in de binnenstad. In 1935 begon de bouw van de 2 nieuwe kazernes. De cavalerie nam de nieuwe Alexanderkazerne in 1938 in gebruik. Op 10 mei 1940 viel deze ten prooi aan een luchtbombardement, waarbij tientallen huzaren sneuvelden. De Wehrmacht gebruikte het complex 5 jaar. Na de oorlog verbleven er tal van eenheden. Tegenwoordig resteert van dit zogenoemde Van Alkemadecomplex alleen nog de Frederikkazerne.

Het boek is uitsluitend verkrijgbaar bij Boekhandel Couvée-Benoordenhaeghe, Van Hoytemastraat 66, Den Haag.

 

Bron tekst en foto’s: Ministerie van Defensie :