“Er wordt naar jullie gekeken wanneer anderen niet meer kunnen of mogen. Op momenten waarop ons land het diepst wordt geraakt…”. De woorden van luitenant-admiraal Rob Bauer op 6 maart 2020 in Rotterdam komen binnen bij 56 nieuwe mariniers. Andersom geldt dat zeker óók als de beëdigden hun erewoord geven om de Nederlandse vrijheid te bewaken.

Lees meer