In Memoriam Jacques van den Berg

In Memoriam Jacques van den Berg
“You ‘Il never walk alone”

Op dinsdag 2 augustus 2022 hebben we, vanuit de grote aula van
crematorium Ockenburgh in Den Haag, afscheid genomen van
Jacques van den Berg,
Hij was meer dan 20 jaar voorzitter / secretaris van Contact Oud– actief dienende
Mariniers, afdeling Zuid-Holland en is 77 jaar geworden.

 

Het was niet bij iedereen bekend dat Jacques van den Berg ongeneeslijk ziek was en
dat het einde snel zou naderen.
Op 15 juni 2022 hebben wij, in het bijzijn van Jacques van den Berg en zijn
vrouw Guusje nog een extra Ingelaste bestuursvergadering kunnen houden en door
de onderafdeling Den Haag is aan Jacques van den Berg en zijn vrouw een mooi
boeket bloemen overhandigd met een paar mooie attenties.
Wat opviel was dat Jacques van den Berg zijn ongeneeslijk ziek manmoedig
droeg, niet klaagde maar gewoon zich zelf bleef, nuchter zoals altijd, weinig
woorden sprak en nog ruimte had voor zijn humor.
Ondanks alles was hij toch een man van staal want in de afgelopen periode, te
rekenen vanaf begin februari 2022, had hij een Tia gekregen, zijn heup gebroken en
moest ook zijn voet  in het gips. Na de tijd die hij heeft doorgebracht in een
revalidatiecentrum moest hij geopereerd worden aan de blaas en toen werden
de kwaadaardige cellen geconstateerd met alle gevolgen van dien, uitzaaiingen over
zijn hele lichaam met de dood als gevolg.
Jacques we zullen je herinneren als een voorzitter / secretaris die oog had
voor het geheel maar ook de details niet uit het oog verloor.
Laten we alle dierbare herinneringen koesteren.“’Till we meet again’…”