Op 17 mei hebben leden van COM Rotterdam een erewacht verzorgd bij de crematieplechtigheid van Jan Huigen. Onderstaand de voordracht van de voorzitter hetwelk voor zichzelf spreekt over wie Jan Huigen was.

 

“Jan is vertrokken naar wolk 1665.

Wolk 1665 is de Mariniershemel, waar alle mariniers naar toe gaan na hun overlijden. Ook Jan, want Jan was een goede marinier. U zult zeggen: een Mariniershemel, maar geen Mariniershel ? Nee, die was overbodig. Want wie zouden daar naar toe gaan ? Alleen slechte Mariniers. Maar er bestaan geen slechte mariniers, want die worden tijdig uit de opleiding verwijderd en worden dus geen Marinier.

Jan Huigen, marinenummer 38315, veteranennummer 360608147,

Gediend van januari 1956 – maart 1958

Jan heeft dus 26 maanden gediend i.p.v. de gebruikelijke 24 maanden voor een dienstplichtige. In die tijd, en onder de toen geldende regels en omstandigheden geen uitzondering.

Als je de prachtige rouwkaart van Jan bekijkt, staat er dat hij onderscheiden is met het Nieuw Guinea Herinneringskruis. Een oplettende toeschouwer zal gezien hebben ook ik drager ben van het Nieuw Guinea Herinneringskruis. Ik weet als geen ander wat Jan daar meegemaakt heeft. Een prachtig land met een prachtige bevolking. Jan werd na zijn opleiding in Doorn tot marinier ZM (Zij moesten/zij mochten, nee hoor: zeemiliciën) op zijn 20e uitgezonden naar Nieuw Guinea. In Nieuw Guinea heeft hij dienst gedaan als DDK (dienst doend korporaal), waarna hij na verloop van tijd wegens gebleken geschiktheid werd bevorderd tot korporaal ZM.  Ook dat heeft hij voortreffelijk gedaan, want tijdens de een van de herhalingsoefeningen in Nederland werd Jan bevorderd tot sergeant.

De combinatie van sergeant en ZM is erg zeldzaam bij het Korps, zelfs in die tijd.

Jan was dus een goede marinier, en gaat dus zeer verdiend naar wolk 1665.

Als voorzitter van het COM Rotterdam en namens het bestuur en de leden van het Contact Oud Mariniers Rotterdam wens ik de nabestaanden veel sterkte bij het dragen van dit verlies.”

Frans Lelieveld