Vrijdag 26 april is Jacques van den Berg, onder grote belangstelling, in de Groote Kerk van Maassluis door burgemeester Edo Haan, uit naam van Koning Willem Alexander, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Jacques heeft een jarenlange staat van dienst  op diverse gebieden van vrijwilligerswerk  beginnende in 1972 bij vakbond de Unie alwaar hij zich als actief lid van Kringbestuur regio West zich richt op de groep Anders Actieven en tevens vervult hij vanaf 1996 de functie van secretaris.

Vanaf 1977 is hij actief voor de vereniging Kans Plus welke zich sterk maakt voor een goede kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking op plaatselijk als ook op landelijk niveau.
Het organiseren van thema avonden voor verstandelijk beperkten en hun familie om hen wegwijs te maken in de wirwar van regels is een belangrijk speerpunt  in deze organisatie.
Ook in de jaren 70 is hij actief als secretaris bij Myosotis Westland, inmiddels een Stichting met eigen identiteit, zorgt hij met zijn scherpe visie, denkwerk en breed netwerk voor het bevorderen van de integratie van gehandicapten in onze samenleving.

Vanaf 1997 tot 2018 is hij actief geweest voor Middin welke ten doel heeft  mensen met een beperking te ondersteunen bij het leiden van hun eigen leven volgens eigen wensen en toekomstbeelden in en met de samenleving.

Vanaf 2003 heeft Jacques zich ingezet voor Aluna Begeleiding welke zich kenmerkt door met succes jongeren met een beperking in een ontspannen sfeer te ondersteunen bij aanleren van sociale vaardigheden. Niet alleen zorgt hij voor het vervoer van de kinderen naar de Parel in Naaldwijk maar verleent hij bij veel activiteiten  hand en spandiensten.

Tot slot, voor ons niet geheel onbelangrijk, zijn reeds 20 jaar durende inzet voor het COM Nederland. Als voorzitter van de grootste afdeling, Zuid Holland, is hij lid van het Algemeen Bestuur  en toont hij met grote regelmaat  betrokkenheid bij activiteiten van onderafdelingen, herdenkingen en festiviteiten waarbij niet onvermeld mag blijven dat de organisatie van het, inmiddels een populair landelijke evenement,
Boottocht/tuinfeest vanuit Wateringen bij Jacques en Guus van den Berg in goede handen is.In kleinere kring werd die dag, zeer terecht, gememoreerd dat een Ridder pas Ridder kan zijn wanneer hij de volledige steun heeft van zijn Jonkvrouwe. In dit geval weet Guus buiten dat zij regelmatig aanwezig is diverse evenementen ook het gezin in goede banen te leiden.
Guus en Jacques van den Berg namens allen van harte gefeliciteerd met deze bijzondere onderscheiding.

Tekst: Ingrid van den Haak
Foto: Wilma van Hagen van Galen.