Mariniers opereren op zee aan boord van schepen, verplaatsen van zee naar land met kleine vaartuigen en helikopters, en worden aan land ingezet voor diverse soorten opdrachten. Zowel nationaal als internationaal. Van de extreme koude, hoog in de bergen, tot diep in de dichtbegroeide jungle. Van de compactheid van een door piraten gekaapt vrachtschip, tot de complexiteit van een groot industrieel havengebied. Als  lid van een gevechtseenheid, als instructeur, als hulpverlener en als ordehandhaver. Marinier zijn is veelzijdig.

Einde citaat: LTKOLMARNS S.M. Mastenbroek, QPO Lustrum 350

Het Korps Mariniers heeft vrijdag, 26 augustus 2022, 70 mariniers beëdigd. De locatie voor deze ceremonie was de Van Ghentkazerne in Rotterdam.
Sinds 1817 is Rotterdam officieel een mariniersstad. In dat jaar kregen de mariniers een eigen kazerne aan het Oostplein, het oude Tuighuis van de Admiraliteit, later bekend als de Marinierskazerne.
Op 9 december 1946 werd de Van Ghentkazerne in gebruik genomen aan het Toepad. Op de plek van de oorspronkelijke kazerne aan het Oostplein, staat nu het Mariniersmonument, waar jaarlijks eer bewijzen worden gebracht aan alle mariniers die in de geschiedenis van het korps het leven lieten.

 

Na een hartelijk welkom aan de genodigden door Luitenant-kolonel der mariniers
S.M. Mastenbroek vervolgde de Overste met een korte toespraak. Hierin werd ingegaan op de waarden van de eed of belofte. De marinier zweert of beloofd trouw aan het vaandel van het Korps Mariniers, ‘trouw aan de Koning. gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht’.

De leiding van het MOC heeft besloten deze beëdiging in twee groepen te doen plaats vinden. ’s Morgens 38 mariniers en ’s middags 32 mariniers. Kolonel der mariniers H.J. de Vries, nam van alle mariniers de eed of belofte van trouw en gehoorzaamheid af.

De beëdiging gebeurde ten overstaan van familie, collega’s, vrienden.

De vereniging COM was ook deze keer goed vertegenwoordigd. Namens COM Nederland was landelijk voorzitter Piet Kruithof aanwezig. Tevens was tweemaal deze dag een delegatie van oud-mariniers aanwezig, ’s morgens  de COM o.a. Rotterdam en ’s middags van de COM o.a. Den Haag.

Tijdens de beëdiging verzorgden de Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers de muzikale entourage.

‘Wat aan de buitenkant van de marinier zichtbaar is wordt gevoed door iets waar aan de binnenkant naar gestreefd wordt’

Tekst en Foto’s Jaap C. de Bruin

 

Voor meer foto’s  klik hier. (links in de bovenhoek)