Ieder jaar is er op 4 mei in Lisse aandacht voor de slachtoffers van de tweede wereldoorlog. Deze dodenherdenking werd afgesloten met de  kranslegging bij het ´Monument voor de gevallenen´, een bronzen beeld van een zich oprichtende, naakte mannenfiguur die zijn armen in een afwerende houding boven zijn hoofd houdt. Het monument staat midden op de kruising van de Oranjelaan en de Heereweg

De leden van de harmonie Da Capo brachten koraalmuziek ten gehore terwijl vertegenwoordigers van de gemeente, diverse organisaties, leden van het COM en VOMI hun plaats innamen. Vooraf gegaan door de Tamboers van Da Capo werden de kransen en bloemstukken door scouts, vanaf de Gereformeerde Kerk naar de gedenkplaats opgebracht. Voorafgaande aan de twee minuten stilte werden gedichten voorgedragen door twee leerlingen van De Waterval en van de heer Leo Romijn inwoner van Lisse. Na het spelen van de Taptoe, en twee minuten “stilte” werd het Wilhelmus gespeeld dat door een grote schare van toeschouwers werd meegezongen.

 

De kransen en bloemstukken werden gelegd, met assistentie van de Scouts. De leerlingen van De  Waterval brachten namens alle scholieren in Lisse een bloemenhulde.
Ter afsluiting hield burgemeester Lies Spruit een toespraak waarin zij sprak over 100 jaar stemrecht, en opriep tot verdraagzaamheid naar elkaar. Zij refereerde hierbij aan de campagne “doeslief” en sprak de hoop uit dat iedereen die langs het oorlogsmonument komt hieraan zou denken.

 

Brontekst: Lisser Nieuws e.a.
Foto’s: Jaap C. de Bruin