Met diepliggende ogen en lijkbleek van vermoeidheid en een mars van 35 kilometer, marcheerden op vrijdag 9 juli, 20 officieren der mariniers in spe, onder muzikale begeleiding van 2 Tamboers, door de ‘Oude’ hoofdpoort de Van Ghentkazerne te Rotterdam binnen.

Na het afhangen volgde de toespraken van de Commandant van het MOC Overste Christ van Dinteren en Brigade-generaal Jan Hut. De toespraken leidde naar het belangrijkste moment dat de commando’s konden worden gegeven: “Petten…… af!!!  Baretten…….. op!!!

 

Een welgemeend applaus van familie, vrienden en collega’s viel hen ten deel toen zij de EVO-baretten krachtig op dek gooiden en voor het eerst na 11 maanden opleiding hun felbegeerde mariniersbaret konden opzetten!
Bijzonderheid was dat sinds lange tijd: het thuisfront  weer – beperkt – bij dit heugelijke moment aanwezig konden zijn.

Opleiding tot officier der mariniers

De opleiding tot officier der mariniers duurt elf maanden en bestaat uit vier onderdelen. In de eerste fase ligt de focus op de basisvaardigheden, in de daaropvolgende sectiefase maken ze gevechtsacties met veertien man (een sectie). In fase drie wordt toegewerkt naar troopniveau: optreden met 32 personen. Nu verkeren de mannen in de laatste verdiepingsfase, waarin ze samenwerken met ondersteunende eenheden. Denk aan de Surface Assault and Training Group (SATG), 23 Raiding Squadron en amfibisch transportschip Zr.Ms. Rotterdam.

 

Eindoefening

De oefening startte op dinsdag 29 juni, 20 aspirant officieren hebben zich gemeld en vangen aan met het planningsproces op de Van Ghentkazerne te Rotterdam.
Het scenario van de opleidingsapotheose: een ‘oostelijke’ vijand valt Nederland aan en heeft het voorzien op onze essentiële infrastructuur. Een klus bij uitstek voor het Korps Mariniers

Na de verplaatsing naar de Marnewaard, Duikt overal de vijand op. Aan de mariniers de taak Nederland te beschermen tegen de oprukkende tegenstanders. Na een dagenlange strijd stappen de mariniers 5 juli aan boord van Zr.Ms. Rotterdam op de Noordzee. Daar plannen ze hun vervolgactie in IJmuiden, waar de opponent de pijlen op de sluizen richt: Een essentiële verbinding tussen het Noordzeekanaal en de Noordzee. Verlies je deze key infrastructure, dan kan de vijand Schiphol onder water laten staan.

Laatste loodjes

In Dordrecht worden de mariniers gedropt op het veiligheidscentrum Dordtse Kil III Spinol . Dordrecht geldt als laatste stronghold waar de strijders zich groeperen en strijden tot de dood. Voor de mariniers een laatste gevecht voor het slopende eindonderdeel van de oefening.

2 ‘troops’

Aan de oefening van de afgelopen week namen twee troepen deel, in totaal 64 mannen. Twintig van hen maakten deel uit van de POTOM opleiding. De opleiding staat bekend als een van de zwaarste binnen de krijgsmacht. Dat blijkt ook als we kijken naar het aantal afvallers Alleen de sterksten, die over de benodigde tactische vaardigheden, leiderschapskwaliteiten en natuurlijk bruut fysiek ithoudingsvermogen beschikken behalen de eindstreep. “Informatie ontvangen en destilleren. Orders ontvangen en geven. Gevechtspatrouilles opzetten, plannen maken. Maar ook inspelen op het onverwachte. Het komt samen tijdens deze final exercise”,

Einde praktische deel

Het einde van het praktische deel van de opleiding, maar niet van de gehele opleiding: daarvoor moeten de mannen eerst nog een aantal theoretische vakken volgen op het Koninklijke Instituut voor de Marine (KIM) in Den Helder.

 

Bron: Defensiekrant – 26
Tekst bewerking: Jaap C. de Bruin
Foto’s: Mediacentrum Defensie e.a.