In de vergadering van de Ledenraad van 24 maart jl. is het huishoudelijk reglement behandeld. 
Na de toelichting door het bestuur en de bespreking met uw raad bleven enkele kleine aanpassingen over die in bijgaand document met uw instemming zijn verwerkt. Daarmee was het huishoudelijk reglement een feit.

Het huishoudelijk reglement is vanaf 25 maart 2022 van kracht.

Met dit besluit van de ledenraad is een langdurig en zorgvuldig proces tot een afronding gekomen. Een proces dat, na vaststelling van de gewijzigde statuten in 2019, begon met een commissie onder leiding van de heer Bindels. In oktober 2020 leverde deze commissie het advies op. Het bestuur nam het advies vrijwel geheel over en begin 2021 kreeg de achterban de gelegenheid op het concept te reageren. Daar is goed gebruik van gemaakt. Vele vragen zijn beantwoord en een aantal verbeteringen is doorgevoerd met als resultaat het nu vastgestelde reglement.

Klik hier voor het volledig vastgestelde document.
Met vriendelijke groet,
Kees Wit
Secretaris Bestuur COM