In navolging op het vertrek van haar penningmeester Frans Schoots, is het bestuur verheugd u te kunnen melden dat de bestuurssamenstelling per 28 augustus 2018 als volgt is vastgesteld:

René de Jong (voorzitter)
Pieter Wijbenga (vicevoorzitter)
Frans Lelieveld (secretaris)
Adriaan van Westenbrugge (penningmeester) (nieuw)
Hans Neugebauer (RvA lid)

Het bestuur dankt Frans Schoots voor zijn jarenlange tomeloze inzet voor de vereniging en wenst Adriaan van Westenbrugge veel succes in zijn nieuwe functie als penningmeester.

Tevens zal het bestuur de heren Herman Hulsinga en Kees van Genderen tijdens de ALV van februari 2019 voordragen voor de functies van respectievelijk vicevoorzitter en commissaris activiteiten. Per 1 februari 2019 zal de huidige vicevoorzitter Pieter Wijbenga ingevolge het rooster van aftreden, maar ook mede gezien zijn op handen zijnde verhuizing naar Groet (NH), zijn functie neerleggen.

Tot de ALV zullen Herman en Kees meedraaien in het bestuur om ervaring op te doen en goed beslagen ten ijs te komen. Mits de ALV akkoord gaat met hun benoeming, zullen zij de functies van vicevoorzitter en commissaris activiteiten officieel na de ALV op zich nemen.

René de Jong
voorzitter