De special operations forces (SOF) van het Korps Commandotroepen en het Korps Mariniers beschikken sinds deze maand over vijf Manpacks, ofwel draagbare militaire satellietschotels. Het verschil met eerdere systemen zit in het gewicht en de afmetingen. De nieuwe zijn zo kleine en licht dat iemand ze op zijn rug kan dragen. Dankzij de satellietverbinding kunnen militairen in het veld contact houden met hun hoofdkwartier en andere eenheden.

Voorheen was men afhankelijk van mobiele systemen die per auto en/of trailer vervoerd moesten worden. Dit maakte ze ongeschikt voor bepaalde operaties van de SOF.

Bereik
De nieuwe systemen kunnen gebruik maken van zowel militaire zogenoemde Wideband Global Satcom als van civiele satellietproviders. Dit betekent ook dat ze een groter bereik hebben dan radioverbindingen. De wereldwijde inzet van de speciale eenheden wordt zo nog beter ondersteund. De mariniers van NLMARSOF (NL Maritime SOF) hebben de systemen naar tevredenheid in de praktijk getest in Senegal. Inmiddels zijn ze in gebruik genomen en worden ze ingezet bij oefeningen of missies.

 

Bron tekst en foto: Defensie DMO