Tijdens de goed bezochte Algemene Ledenvergadering van 12 februari 2019 hebben de leden een nieuwe voorzitter gekozen. Zijn naam is Jan Draaijer. Hij zal zichzelf op een aparte bijlage voorstellen.

Gedurende bijna twee jaar heeft Joep Caminada naast zijn functie als secretaris tevens als voorzitter a.i. gefungeerd. Wij zijn Joep bijzonder erkentelijk voor zijn extra inzet in deze periode!

Het bestuur is thans samengesteld uit:
Jan Draaijer, voorzitter,
Joep Caminada, secretaris,
Herman Koning, penningmeester,
Piet Wakker
Peter van Slingerland

Namens COM o.a. Den Haag,
Peter van Slingerland

Foto’s: Mieke Caminada