Op dinsdag 21 januari werd in het Echo’s Home Het  Anker de traditionele nieuwjaarsreceptie gehouden.
Nadat de aanwezigen zich hadden geïnstalleerd met hun eerste koffie en of drankje en zich de oliebollen lieten smaken, nam de voorzitter René de Jong het woord.
In zijn toespraak werd na het welkomstwoord eerst stilgestaan bij de ons ontvallen leden en na een minuut stilte in acht te hebben genomen werden de ondernomen activiteiten, waaraan COM Rotterdam in 2019 had deelgenomen, nog eens weergegeven.

Voorts een terugblik op de geslaagde reünie van 29 november met o.a. goede muziek, lekker eten en een geweldige sfeer. Ook de fantastische inzet van het personeel van Echo’s Home werd nog eens uitdrukkelijk vermeld en kregen Alex en Arne van de voorzitter ieder een cadeaubon om iets leuks te kopen voor zichzelf.

Ook de verschillende veranderingen in de organisatie van het COM werden door de voorzitter aangehaald, alsmede de op handen zijnde tenuevernieuwingen.

Dan was het tijd om weer vooruit te kijken naar 2020 en gaan we verder op de ingeslagen koers zoals het COM Café , de loterijen en de thema avonden. Ideeën van de leden zelf voor de invulling van de thema avonden zijn altijd welkom.

Een belangrijke verandering zal de bestuurssamenstelling zijn. Voorzitter geeft aan dat hij en zijn echtgenote Monique hun droom gaan verwezenlijken en naar Spanje zullen gaan emigreren. Dus tijdens de ALV van 12 februari a.s. zal de voorzittershamer worden overgedragen. Ook de vicevoorzitter moet helaas vanwege zijn drukke werkzaamheden zijn taak neerleggen. De penningmeester zal zijn periode uit zitten, maar ook daar is dus later een vervanger voor nodig. Leden met enige bestuurservaring worden opgeroepen zich op te geven.

2020 is een belangrijk jaar door het 355 jarig bestaan van het Korps Mariniers en 70 jaar COM. De voorzitter denkt daar voor wel even terug te komen uit Spanje.

 

Voordat de toast op het nieuwe jaar werd ingeluid werden eerst nog een aantal leden naar voren geroepen en in het zonnetje  gezet voor hun 50 jarige lidmaatschap van het COM. De heren Dekker, Helmich, Kieft, Van Schijndel, Tobe en Valster mochten uit handen van de voorzitter en onder luid applaus de daar bijbehorende dasspeld in ontvangst nemen.

Als afsluiting de toast met de inmiddels verstrekte glazen prosecco en spreekt de voorzitter de wens uit voor een toekomst met vooral gezondheid en voorspoed.

“Op het Korps Mariniers, op het COM, maar vooral op U, Qua Patet Orbis!!

Tekst en foto’s:
Adriaan van Westenbrugge