Op dinsdag 15 januari hield de onderafdeling Rotterdam weer zijn traditionele Nieuwjaarsreceptie in het Echo’s Home het Anker in de van Ghentkazerne.

De tafels met hapjes en oliebollen, door ons oudste lid Aad Bezemer (94!) gebakken, stonden klaar om de leden te  verwelkomen. Het was het een druk heen en weer gezoen en gesmak toen de leden elkaar een gelukkig- maar vooral gezond Nieuwjaar toewensten. Op de achtergrond was een scherm opgesteld waarop de leden nog even konden nagenieten van de foto’s en filmpjes van de  feestavond in november, waar de dames onvermoeibaar de polonaise liepen in de Johan de Wittzaal.

Om 20.00 uur precies opende de voorzitter René de Jong de receptie met een pittige toespraak.

 

Allereerst werden erelid Bert Kamerman, voorzitter COM Zuid Holland Jacques van de Berg, sponsor Bert Aben en alle leden en echtgenotes welkom geheten en werd een minuut stilte gehouden voor de ons ontvallen leden.

Na een terugblik van alle activiteiten van 2018, mag gezegd worden dat de onderafdeling niet bepaald heeft stilgezeten en behoorlijk aan de Mariniersweg heeft getimmerd, met o.a. acte de préséance bij FINEX-en, beëdigingen, kransleggingen, concerten, erewachten bij overleden kameraden en ledenwerving voor nieuwe mariniers. Ook de BBQ met onderafdeling Den Haag, het uitstapje naar een militair museum, de klaverjasmiddagen en de afsluitende eindejaarsreünie waren een groot succes.

De voorzitter onderstreept nogmaals de noodzaak om zich aan te melden voor de verschillenden activiteiten, hetzij via de site, per mail of telefonisch bij de commissaris activiteiten, vanwege de verscherpte toegangscontrole op de kazerne.

Voorts werd stilgestaan bij een meer zorgelijke ontwikkeling binnen het COM, nl. het teruglopende ledenbestand. Als er niet gehandeld wordt zal het ledenbestand alleen nog maar verder afnemen. Er wordt daarom ook druk gewerkt aan de samenwerking met andere organisaties. We houden iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

 

In het kader hiervan werd vanavond dan ook iets nieuws gelanceerd zoals men al kon zien aan de leden van het bestuur, die in een nieuwe outfit liepen met de tekst ”COM-café Rotterdam,  voor jong én oud”,  op hun poloshirt .

Dit om de soms wat oubollige soosavonden niet alleen gezelliger te maken, maar ook om te socialiseren met de jongere mariniers in de kazerne. Hopelijk vind dit idee ook landelijk gehoor.

Ja, en dan was daar de langverwachte toast die uitgebracht werd op het nieuwe jaar en kon de avond pas goed beginnen.

Uiteraard werden vele Kerst en oud en nieuwjaar anekdotes uitgewisseld en onder het genot van een drankje, oliebollen, bitterballen en snacks werden de verhalen steeds sterker.

 

Dan was het tijd voor de traditionele loterij, verzorgd door Gré Looten en ondergetekende, die het druk had om de talloze prijzen aan de man te brengen. Samengevat mag gezegd worden dat de eerste activiteit meteen een succes is geworden dankzij de nimmer aflatende inspanningen van het bestuur, de medewerkers van Echo’s Home het Anker en uiteraard de sponsor.


De foto’s, verzorgd door Jaap de Bruin, spreken voor zich. Voor meer foto’s:
  Klik hier

Tekst: Adriaan van Westenbrugge
Activiteiten COM onderafdeling Rotterdam
Penningmeester a.i.