Het zal de oplettende lezer niet ontgaan zijn! Op dinsdag 19 februari jl. organiseerde de Onderafdeling Rotterdam in haar maandelijkse COM-café een thema-avond met als titel: “Marijn Machielsen, het schokkende verhaal van een ex-verslaafde oud-marinier”.

De organisatie had een goed uitgekiende reclamecampagne opgezet: op de diverse social media als o.a. Facebook en op de websites van het COM en de Mariniersassociatie werd melding gemaakt van dit ongelooflijke verhaal van deze oud-marinier. Ook op de Van Ghentkazerne werd reclame voor de presentatie gemaakt, op diverse strategische plekken werden grote posters opgehangen.

Het resultaat mocht er dan ook zijn: in de bomvolle Van Ghentzaal zaten zo’n 100 geïnteresseerden van allerlei pluimage. Leden van de COM-onderafdeling Rotterdam en van de naburige onderafdelingen als Drechtsteden en Den Haag, bemanningsleden van de kazerne en een compleet blok jonge mannen die in de zgn. vooropkomst voor hun mariniersopleiding zitten. Voor met name deze jonge rekruten was het onderwerp, drugsgebruik en wat dat voor invloed kan hebben op je verdere leven, zeer interessant!

De spreker van de avond, Marijn Machielsen, marinier van 1982 tot 1990 en auteur van het boek “Ik kom van Pluto” vertelde op indrukwekkende wijze zijn levensverhaal. Hoe hij 8 jaar bij het Korps Mariniers heeft gediend, een aantal keren in de West heeft gezeten, uiteindelijk 4 jaar bij de roemruchte Whiskey Compagnie diende en in het team zat dat meedong naar de overwinning tijdens de Cambrian Patrol Competition
(zie ook https://www.forces.net/news/ex-cambrian-patrol-it-worlds-toughest-patrolling-test)

Hoe hij na 8 jaar het Korps verliet voor een nieuwe uitdaging in het bedrijfsleven, daar zeer succesvol werd en in aanraking kwam met XTC. Hoe hij steeds meer de grenzen opzocht in zijn drang naar het onbekende en zijn excessieve drugsgebruik, wat hem uiteindelijk alles zou kosten: zijn gezin, zijn baan en al zijn geld.

Hoe hij via therapieën en intensieve begeleiding in diverse klinieken zichzelf letterlijk uit de goot trok en nu voorlichting geeft aan de jeugd, op scholen en bij instellingen. Om hen te waarschuwen voor drugs en het schijnbare gemak waarmee drugs verkrijgbaar zijn. Hoe hij in zijn omgeving al vele vrienden en vriendinnen heeft verloren als gevolg van drugsgebruik. Al met al een groot maatschappelijk probleem dat in alle lagen van de bevolking speelt, dus ook bij defensie! Een probleem dat door preventie en voorlichting wellicht kan worden overwonnen.

Getuige de vele reacties vanuit de zaal, de vragen en opmerkingen en het applaus wat hem te beurt viel, kan met recht worden gesteld dat dit een zeer geslaagde avond was! Het bestuur van de Onderafdeling Rotterdam dankt Marijn Machielsen voor zijn indrukwekkende verhaal, zijn oprechte emoties en voor de gang naar de Van Ghentkazerne.

René de Jong
Voorzitter COM o.a. Rotterdam

Bron foto’s: https://pixabay.com en Jaap C. de Bruin