Op vrijdag 24 juni jl., een dag voor de viering van Veteranendag, heeft een aantal leden van de COM Onderafdeling Den Haag, de primeur gehad om op verzoek van Coördinator Ceremonieel van het COM, Peter Bercx, de veteranenvlag te hijsen op het Malieveld in Den Haag.

De Veteranenvlag is een Nederlandse vlag die iedere veteraan vertegenwoordigt die namens het Koninkrijk heeft gediend in een of meerdere onderdelen van de krijgsmacht. De vlag is het symbool van verbondenheid en waardering voor alle veteranen, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen leeftijden of uitzendingen waar een veteraan al dan niet aan heeft deelgenomen.

Alle krijgsmachtonderdelen zijn terug te vinden in de vlag: de lichtblauwe, donkerblauwe en groene kleur staan symbool voor alle veteranen die zich als onderdeel van de landmacht, de marine, de marechaussee of de luchtmacht hebben ingezet. Te land, ter zee, en in de lucht.

Bij de ceremonie was een afvaardiging van het Veteranen Platform, de heer Frank van de Vorm, en namens de Inspecteur Generaal Krijgsmacht, de heer Richard Badoux, aanwezig.

Met het hijsen eren wij de ontwerper van de vlag, veteraan Edo van den Berg in het algemeen, maar in het bijzonder alle veteranen die Nederland hebben gediend en nog steeds dienen.

COM o.a. Den Haag is het eerste detachement dat de vlag heeft mogen hijsen. Een grote eer.

Na afloop was er koffie en gebak.

 

Tekst: Peter Bercx en Wikipedia.org
Foto’s: Sonja Bercx
Tekst bewerking: Jaap C. de Bruin