Op donderdag 29 november 2018 vond de reünie plaats ter ere van de  353e verjaardag van ons zo dierbare Korps Mariniers.
Het geheel speelde zich af in de Van Ghentkazerne, de  bakermat van het Korps Mariniers en de vele aanwezige oud-mariniers.

Voor de eerste gasten stond de koffie klaar en was de bar al vroeg open. Terwijl de band haar apparatuur gereed maakte en de prijzentafel gevuld werd, stroomde de zaal langzaam vol en kon de voorzitter  René de Jong om 19.00 uur eenieder van harte welkom heten.

Op de eerste plaats de vele genodigden, waaronder een van de ereleden van het COM en tevens lid van COM Rotterdam de heer Bert Kamerman, de commandant  VGKAZ LTKOLMARNS Jan ten Hove, de nieuwe kazerneadjudant AOOMARNALG Mike Kramer, de voormalige kazerneadjudant AOOMARNVB Johan Beljaars met echtgenote, de voorzitter COM Nederland Piet Kruithof met echtgenote, de commissaris Buitenland & IV Peter Lammens met echtgenote, de voorzitter COM afdeling  Zuid Holland Jacques van den Berg en de voorzitter COM onderafdeling Den Haag Joep Caminada met echtgenote en twee sponsoren Piet Jansen en Rob Erkens.

 

De nieuwe kazerneadjudant Mike Kramer kreeg het woord en lichtte toe dat het voor hem belangrijk is om de verbondenheid met de oud-mariniers in stand te houden en waar nodig te verbeteren en dat we niet onder de moderne tijd uitkomen, met zijn soms zeer drastische veranderingen.

Vervolgens werd adjudant Johan Beljaars in het zonnetje gezet en ontving hij uit handen van de voorzitter een Blijk van Erkenning van COM Rotterdam, een superwijn en een bloemetje voor zijn echtgenote vanwege zijn nimmer aflatende hulp en medewerking aan COM Rotterdam.

 

 

Uiteraard werd ook een minuut stilte gehouden voor de ons in 2018 ontvallen COM leden, t.w. Aad Struijk, Rinus Hoek, Jim Wolterbeek, Hans Bodenstaff en Bert Rietveld.

 

Vervolgens werd het buffet geopend en onder het genot van de muziek van het duo “Hollands Welvaren” werd een overheerlijke Indische rijsttafel genuttigd.

Er was na afloop van het eten nog een bijzonderheid, namelijk de uitreiking door de voorzitter COM Zuid-Holland van de versierselen behorende bij de Blijk van Waardering van de Afdeling Zuid-Holland aan bestuurslid Pieter Wijbenga. Dit vanwege zijn inzet in de afgelopen jaren en vooral voor zijn werk aan de statuten en reglementen van het COM.

Daarna werd het tijd om de dansvloer op te warmen en terwijl de stijldansers hun gang konden gaan was Gré Looten alweer bezig om de loten van de hand te doen.

Gezien de prijzentafel was het de moeite waard om wat extra loten in te slaan, want een smart tv, een weekendje in een Bilderberg Hotel en een etentje bij Wijnbar Muller & Co win je niet elke week.

Na de spannende ontknoping van de loterij werd er tot 23.00 uur nog gedronken, gepraat, gedanst, getwist en zelfs de polonaise gelopen en was de supergezellige avond weer tè vlug voorbij. Al met al een geslaagde reünie, dit blijkt wel uit de bijgevoegde foto’s, (met dank aan Jaap de Bruin)

Tekst: Adriaan van Westenbrugge

Commissaris Activiteiten tevens penningmeester a.i.

COM o.afd. ROTTERDAM

Foto’s: Jaap C. de Bruin

Klik hier voor meer foto’s