Dit jaarlijkse gebeuren zal weer plaatsvinden in gebouw 147 van de Frederikkazerne en wel op vrijdagavond 13 december 2019, aanvang 17.30 uur. De kosten bedragen € 27,50 per persoon. Dit bedrag is inclusief een uitgebreide rijsttafel en een nagerecht “du chef”.  Het muzikale gedeelte zal dit keer worden verzorgd door Erwin Hardenberg.

Ook zal er weer een loterij worden gehouden. Wilt u aan deze reünie deelnemen, meld dit dan per mail bij ondergetekende en maak het te betalen bedrag over naar rekeningnummer NL83 INGB 0004892564 t.n.v. Oud Mariniers Den Haag onder vermelding van reünie 13 december 2019.

COM-tenue aanbevolen.