Servicepunt
Het servicepunt is het aanspreekpunt voor alle mariniers en mariniersorganisaties. Je kunt hier terecht voor meldingen, klachten, oproepen en vragen. Het is de bedoeling dat binnen 10 minuten een antwoord volgt óf dat er wordt doorverwezen naar de juiste instantie.

De Mariniersassociatie
De Mariniersassociatie is een samenwerkingsverband van organisaties die gerelateerd zijn aan het Korps Mariniers.

Locatie
Het servicepunt wordt gehuisvest op de VGKAZ in Rotterdam in de “De Ruyterzaal”. Het servicepunt is vooralsnog 5 dagen per week van 09:00 tot 12:00 uur geopend. Daarnaast is het servicepunt per e-mail en ook telefonisch bereikbaar.

Bemanning
Het COM vervult een voortrekkersrol en zal zorgen voor de personele bezetting. Daarvoor is een aantal vrijwilligers nodig. Geïnteresseerden kunnen zich uiteraard aanmelden. Graag zelfs! Opgave kan via de eigen afdeling of identiteitsgroep. Of bij Peter Lammens: blitcomnl@gmail.com.

Wanneer
Het is de bedoeling dat het servicepunt op 10 december wordt geopend.

 

Bron: COM Nederland