Beste leden,

Na 3 jaar van weinig activiteiten door de Corona pandemie is het tijd om weer eens gezellig bij elkaar te komen en valt er ook heel wat bij te praten. Noteert U alvast in Uw agenda: Woensdag 31 augustus 17.00 uur houden we een geweldige BBQ in Echo’s Home het Anker in de VGKAZ met heerlijke hapjes en weer een ouderwetse loterij met prachtige prijzen.

Voor de prijs hoeft U het niet te laten!!!! Slechts €7,50 per persoon!!!

Betaling kan geschieden op rekening van Contact Oud Mariniers Rotterdam
NL09 INGB 0000 4016 32

U kunt zich al opgeven bij Kees van Genderen vía activiteiten@comrdam.nl

Graag met Uw naam, geboortedatum en nummer rijbewijs of legitimatiebewijs.

Graag opgeven vóór 31 juli.

Het bestuur

Bron foto: Screenshot Google