Het bestuur van de onderafdeling Rotterdam heeft begin november, tijdens een intensieve heisessie in de Joost Dourleinkazerne op Texel, constructief gediscussieerd over de toekomst van het COM, meer specifiek COM Zuid-Holland en  de Onderafdeling Rotterdam.

Opbouw ledenbestand in leeftijd
Landelijk laat het ledenaantal van het COM al jaren een stevige daling zien, met name ‘veroorzaakt’ door het relatief hoge natuurlijke verloop onder de leden. Deze ontwikkeling baart het bestuur al langere tijd zorgen, immers ook bij onze onderafdeling ziet men dezelfde trend. Een snelle telling leert ons dat bijna 60% van het ledenbestand van Rotterdam ouder is dan 70 jaar. Van die relatief grote groep 70-plussers is ruim de helft ouder dan 80 jaar! Veel van deze leden vallen onder de categorie ‘slapende leden’. Zij betalen jaarlijks trouw hun contributie, ontvangen de Houwe Zo, maar zijn verder niet actief binnen de vereniging. Zij komen niet naar de diverse bijeenkomsten of evenementen en bezoeken ook niet de traditionele soosavonden.

Soosavond?
Het bestuur meent dan ook, dat meer dan ooit het vizier op de toekomst gericht moet zijn, op de jeugdige leden. Juist deze leden willen wij naar de soosavonden lokken. En dat is toch een lastige opgave gebleken… De afgelopen maanden hebben wij ons oor te luister gelegd, binnen de kazerne, maar ook bij de (jongere) leden die nu wegblijven van de soosavonden.

Waarom komen deze leden niet? Wat schort eraan? Wat kunnen we veranderen?

De blauwdrukken van de soosavonden zijn al decennia geleden ontworpen en stevig in beton gegoten: men komt ’s avonds om 19:00 uur binnen, gaat aan een tafeltje zitten (gewoontegetrouw altijd met dezelfde personen!), de voorzitter steekt zijn ‘keek op de week’ af, de loterij gaat van start en als de prijzen verdeeld zijn, om 22:00 uur, druppelt de zaal langzaam leeg… Wellicht ietwat overdreven, maar dit is toch wat de niet-soosganger hoort!

Ik hoor het de vaste bezoeker zeggen: “Deze opzet heeft zich al die jaren meer dan bewezen, dus waarom zou je er aan gaan sleutelen?”  

Het antwoord is even simpel als voor de hand liggend: omdat de formule sleets raakt en uitgewerkt is. Omdat nu juist de jongere leden, de toekomst van de vereniging, deze formule ietwat oubollige vinden en omdat waarschijnlijk dat de reden is waarom zij niet bereikt worden!

Moet het roer nu volledig om? Nee, dat gebeurt niet, daarvoor hebben wij te veel respect voor de jarenlange inzet en trouw van de oudere leden, de vaste soosbezoekers. Wat gaat er dan wel veranderen?

  • De benaming ‘soosavond’ is verouderd en appelleert alleen aan een ouder publiek. Vanaf 19 februari 2019 spreken wij van het “COM-café Rotterdam”. Die benaming heeft een jongere uitstraling en daarmee hopen wij ook de jongere leden te trekken. Met een stevige PR-campagne hoopt het bestuur de leden te bereiken en ook binnen COM Nederland de handen op elkaar te krijgen.

  • De invulling van de avonden zal dynamischer worden: om de maand afwisselend een loterij (met jaarlijks hetzelfde budget, maar minder loterijen = mooiere prijzen) en een thema-avond. De thema’s zullen meer gericht zijn op de jongere leden. Zo zal in februari een presentatie verzorgd worden over drugsgebruik, gepresenteerd door oud-marinier Marijn Machielsen (zie dit artikel).
  • Het COM-café zal ook toegankelijk worden voor de mariniers geplaatst op de Van Ghentkazerne. Normaliter was het Echo’s Home tijdens de soosavonden gesloten voor niet-COM leden. Met deze maatregel hoopt het bestuur op meer interactie tussen de oud-marinier en de actief dienende. Was dit immers niet de achterliggende gedachte toen een aantal jaar geleden de naamsverandering werd doorgevoerd?
  • Er zal meer aansluiting gezocht worden met de onderafdelingen van Drechtsteden en Den Haag. Er zullen meer gezamenlijke activiteiten ontplooid worden.

Uiteraard hopen wij op uw aller medewerking en ondersteuning! Wij realiseren ons goed dat er altijd een zekere weerstand tegen veranderingen is. Echter, wij zijn een dynamisch bestuur dat niet wegloopt voor haar verantwoordelijkheden en de blik op de toekomst gericht heeft. Een bestuur dat met de rug naar het verleden staat, maar het verleden wél eert en koestert!

Wij zien u graag tijdens de Nieuwjaarsreceptie in het COM-café Rotterdam! Voor oud én jong…

René de Jong
Voorzitter COM Onderafdeling Rotterdam