De Nieuwjaarsreceptie is vastgesteld op dinsdag 21 januari 2020 om 19.00 uur, in het Echo’s Home “Het Anker”.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) zal worden gehouden op woensdag 12 februari 2020 om 19.00 uur eveneens in Echo’s Home “Het Anker”.

Aanmelden voor beide evenementen via email aan keesmotor@gmail.com

Met vriendelijke COM groeten,
F.A.J.G. (Frans) Lelieveld AOOMARNVB bd
Secretaris COM onderafdeling Rotterdam