Beste COM leden,

Spijtig genoeg moet ik U mededelen dat de toegang tot de Van Ghentkazerne voor het houden van onze maandelijkse COM-café’s nog steeds gesloten blijft.
Vanuit het oogpunt van de kazerne volkomen begrijpelijk, omdat er alles aan gedaan wordt om de opleidingen te kunnen blijven voltooien. Een besmetting van buitenaf zou behoorlijk vertraging opleveren.

Ook bent U inmiddels op de hoogte gesteld van het afblazen van de boottocht van Zuid-Holland, het niet doorgaan van de viering van Korpsverjaardag en het defilé op de Coolsingen. Ook andere activiteiten zoals beëdiging en commando-overdracht zullen in sterk afgeslankte vorm plaatsvinden.

Ikzelf merk dat via de sociale media en email er toch contact wordt gezocht met de “maten”. Zo zou het eigenlijk altijd moeten zijn !

Inmiddels  gaan op bestuurlijk gebied de vergaderingen, zowel van de afdeling, als van de onderafdeling, weer op het gewone niveau door.

We houden U zo goed mogelijk op de hoogte. U kunt hiervoor ook de website www.contactoudmariniers.com raadplegen.

Met vriendelijke COM groeten,
F.A.J.G. (Frans) Lelieveld
AOOMARNVB bd
Voorzitter COM onderafdeling Rotterdam
Secretaris a.i. COM onderafdeling Rotterdam