Via het Veteranen Instituut worden door veteranen gastlessen verzorgd op diverse scholen in het land. Graag wil ik jullie hier deelgenoot van maken.

Leerlingen die ademloos luisteren, enthousiast met elkaar in gesprek gaan en een waardevolle ervaring rijker het lokaal verlaten. Dit beeld herkennen veel docenten, die hun les hebben verreikt met een gastles van “Veteraan in de Klas”. Vanaf de Tweede Wereldoorlog tot en met vandaag de dag zetten mannen en vrouwen zich als militair in voor onze vrijheid. 350 van hen delen hun ervaringen met leerlingen.

Leerlingen maken tijdens een gastles kennis met iemand die als militair diende tijdens een oorlog of vredesmissie, bijvoorbeeld in Nieuw-Guinea, Libanon, Bosnië of Afghanistan. Een veteraan is uitstekend in staat om zijn persoonlijke verhaal te delen met jongeren. Uiteraard altijd met respect voor de normen en waarden waar de school voor staat. Gastlessen van veteranen zijn een goed voorbeeld van levend onderwijs. De kracht zit in de persoonlijke verhalen over militaire ervaringen en de gevolgen daarvan. Een gastles richt zich op groep 7 en 8 van het basisonderwijs, het gehele middelbaar, beroeps- en hoger onderwijs. Een gastles van Veteraan in de Klas sluit naadloos aan bij verschillende vakken, zoals loopbaan- en burgerschapsvorming, levensbeschouwing, geschiedenis, maatschappijleer en filosofie. Een les past ook goed bij maatschappelijke thema’s, zoals oorlog en vrede, pesten, 4 en 5 mei en respect.

Bijzonder leuk en leerzaam is het om deze lessen te geven. Mijn les begint in het algemeen met een overzicht over de vier Nederlandse Krijgsmacht onderdelen. Daarna volgt een uitleg over de wapens die ik tijdens mijn opleiding heb mogen leren gebruiken. Door middel van een

zelfgemaakte Power Point presentatie toon ik een aantal foto’s uit  Nederlands Nieuw-Guinea die gemaakt zijn tijdens mijn uitzending.

Een aantal leerkrachten, waar ik een les heb mogen geven, gaven na afloop aan: “Bij u, zijn de leerlingen muisstil, bij mij zijn ze nogal eens onrustig.

Praktische informatie

De school vraagt tijdig een gastles aan. Er wordt dan contact met de docent opgenomen om een aantal praktische zaken door te nemen. Er wordt altijd voldaan aan de vraag van de school. Een gastles duurt gemiddeld 60 tot 90 minuten – als veteraan vertel je over je eigen ervaringen en de leerlingen krijgen de ruimte om vragen te stellen.

Het VI neemt vervolgens contact op, via een mail, met een Veteraan. Met de vraag of hij of zij in de gelegenheid is een gastles te verzorgen?

Bent U veteraan en denkt U dat het iets voor U is bel dan met het Veteranen Instituut onder nummer  088-334 00 92

Tekst:  Frans Schoots