Op vrijdag 13 december 2019 zal onze jaarlijkse reünie worden gehouden in gebouw 147 van de Frederikkazerne. De kosten bedragen € 27,50 per persoon. Dit bedrag is inclusief een uitgebreide rijsttafel en een nagerecht “du chef”.

Wilt u aan deze reünie deelnemen, meld dit dan per mail bij ondergetekende en maak het te betalen bedrag over naar rekeningnummer NL83 INGB 0004892564 t.n.v. Oud Mariniers Den Haag onder vermelding van reünie 13 december 2019.

Joep Caminada, tel 06-24796096
Mail: joep.caminada@hetnet.nl

Bron Nieuwsfoto: https://pixabay.com